Julijana Puljić
Savjeti za kupce na:
Fakture i računovodstvo, administracija
E-pošta: julijana@2bcars.at

Nikola Jakić
Savjeti za kupce na:
Dostava, online trgovina i oprema za kampiranje
E-mail: nikola@2bcars.at

Milan Solaja
Savjeti za kupce na:
Online trgovina, dostave
E-pošta: milan@2bcars.at

Slobodan Ćirić
Savjeti za kupce na:
upravne stvari, pribor, kola i tipike
Email: slobodan@2bcars.at

Emina Ćirić
Savjeti za kupce na:
Kupnja i najam vozila, ponuda poslova, marketing i suradnje
E-pošta: emina@2bcars.at

Možete nas pronaći ovdje!